club regels

 Click here to read our houserules in English 


Elke bezoeker dient op de hoogte te zijn van deze huisregels

 

Algemene regels:

 • De minimumleeftijd is 21 jaar.
 • Legitimatie is verplicht.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten van deze club, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
 • Indien u uw motorvoertuig parkeert op het terrein van de Vous Palais, wordt u geacht mee te werken aan controle op wapens en drugs in uw motorvoertuig.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan de dresscode tenzij anders wordt aangegeven. Stylisch, Clubwear. (geen gezicht bedekking, petten, sportschoenen of sportkleding).
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.

Het is niet toegestaan om :

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Glaswerk of glazen mee naar buiten te nemen.
 • Te roken (rookruite aanwezig, of buiten (op het terras)
 • Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van de club.
 • Zich langdurig op de parkeerplaats op te houden.
 • Foto's of video opnames te maken.

Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een aanklacht in.
 • Wordt u uit de club verwijderd en zal u mogelijk de toegang tot deze club ontzegd worden (minimale ontzegging termijn: drie maanden).
 • Wordt bij lokaalvredebreuk de politie ingeschakeld.

Het is verboden om :

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken of discriminerende handelingen te verrichten of het dragen van discriminerende symbolen.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Beledigingen te uiten.
 • Buiten het gebruik van de aanwezige kansspelautomaten om, te spelen of gokken om geld.
 • Kauwgum te nuttigen.
 • Te roken (uitgezonderd de daarvoor aangewezen plek)
 • Lichamelijke diensten te verlenen noch te vragen in ruil voor geld.

De toegang kan geweigerd worden als u :

 • Jonger bent dan 21 jaar.
 • Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
 • Als u de toegang eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.
 • U niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
 • Niet instemt met het beveiligingsbeleid van Vous Palais, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van camerabewaking zowel in de club als rondom de club en op het parkeerterrein.

Voor uw en onze veiligheid :

 • Elke bezoeker dient er van bewust te zijn en kennis te hebben genomen dat er overal in de club en op de parking beveiligings-camera's hangen en dus gefilmd worden.